Bestyrelsen

Bestyrelsen Forældrebestyrelsen består af fire forældre, én medarbejderrepræsentant og lederen af Søstjernen.

Hvert år er to af de fire forældrerepræsentanter på valg (man sidder for to år af gangen).

Medarbejder repræsentanten sidder ligeledes to år af gangen og bliver valgt af personalegruppen.

Bestyrelsen Formand: Mette

hvis man som forældre ønsket at kontakte bestyrelsen, kan man skrive til Mette på følgende mail:

bestyrelsen@sostjernen.dk

Bestyrelsen Næst formand: Sabrina

 

Bestyrelsen Kasserer: Mathilde
Bestyrelsen Referant: Katrin
Bestyrelsen Medarbejder repræsentant: May

 

Bestyrelsen Leder: Pia