Personale

Personale Personalegruppen er sammensat af Pædagoger, Pædagogisk assistenter og Medhjælpere

Hver enkelt kommer med sine kompencer og passioner.
Alle brænder for udelivet og for at give børnene viden om og lyst til at være ude i naturen.
Vi er en lille personale gruppe, hvor alle vægter nærvær og tryghed meget højt.
I vil kunne mærke at der er et stærkt samarbejde på kryds og tværs af afdelingerne.
Alle i personalegruppen kender alle børn og forældre og omvendt.
Personalegruppen er god til at vikariere for hinanden, så personalet arbejder på begge afdelinger efter behov.

Personale Leder: Pia

Direkte tlf. nr.: 61470204

telefonen er åben fra kl 8 – 16 mandag.- torsdag og 8-15 om fredagen

Pia er primært på kontoret, men også at finde i begge afdelinger

Personale Stedfortræder og Pædagog: Diana

Diana er stedfortræder for Pia.

Diana arbejder i vuggestuen afdelingen.

Personale Pædagog: Luise

Luise arbejder i vuggestue afdelingen.

Personale Medhjælper: Merete

Merete er uddannet Social og sundhedshjælper og arbejder i vuggestue afdelingen.

Personale Pædagogisk assistent: Birthe

Birthe arbejder i børnehaveafdelingen.

Personale Pædagogisk assistent: Marita

Marita arbejder i børnehaveafdelingen.

Personale Medhjælper: May

May er uddannet lærer og arbejder i børnehave afdelingen

Personale Tilkaldervikar: Tove

Tove har været ansat, som medhjælper, i mange år i Søstjernen og gik på efterløn december 2022.

Vi er heldige, at hun forsat gerne vil hjælpe os i forbindelse med sygdom og større arrangementer.

Tove hjælper os hvert år med at lave mad til fx. vores julefrokost med børnene.