Grønne spirer

Søstjernen blev Grønne-spirer certificeret første gang juli 2022 og har derfor det grønne flag hængende i flagstangen.

At være grøn-spirer institution indebærer at:Grønne spirer

  • man arbejder med børn i naturen.
  • Børnene lærer om årstiderne forskelligheder
  • Børnene lærer om krible krable dyr
  • Børnene lærer at begå sig i og passe på naturen
  • Børnene får et forhold til at være i naturen
  • man er ude i alt slags vejr (står himmel og hav i et, er det selvfølgelig en undtagelse)
  • og meget meget mere

Vores mål med at blive Grøn-spirer institution er at børnene i fremtiden vil passe godt på naturen og arbejde for at bevare den, da de har mange gode minder om at være i naturen.Grønne spirer

Vi er ude og mærke kulden på kinderne og få røde næser om vinteren. Børnene lærer at vandpytter fryser til is og at naturen er gået i dvale i den kolde tid.

Vi er ude og hoppe i vandpytter og lede i mudder

Vi finder krible krable dyr (også kaldet insekter 😉) og lærer hvad de er for nogle dyr og hvorfor det er vigtigt at passe på dem.

De voksne tager insekterne op i hånden og viser børnene dem også de helt små vuggestuebørn får meget ud af at studerer insekterne på denne måde og samtidig lærer de, at de ikke skal frygte insekterne.

Vi følger sommerfuglenes flyvetur rundt ved hækken.

Vi oplever flere vuggestuebørn, som allerede inden de kommer i børnehave kan forklare forskellen på årstiderne. Selvfølgelig på deres niveau og i en fortælling, som de kan forstå.

Fx falder bladene ned og lægger en dyne over de små blomster, så de kan holde varme om vinteren og når foråret kommer, så dukker planterne frem, fordi der er ved at være for varmt under dynen.

Hvis man skal lærer små børn om naturen, skal man gøre det håndgribeligt og samtidig bruge de begreber, som man ønsker at der skalGrønne spirer hænge ved.

Det bliver vi bedre og bedre til i Søstjernen og for at gøre os endnu dygtigere, så sender vi to personer på kursus indenfor de grønne spirer hvert år

I kan læse meget mere om De Grønne Spirer på: Grønne Spirer (groennespirer.dk)